Konkursu na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

 1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin

 1. Określenie stanowiska urzędniczego : główny księgowy
 2. Wymiar etatu : 6/8
 3. Rodzaj umowy : umowa o pracę

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM :

Głównym księgowym może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, na podstawie odrębnych przepisów.

Cała treść ogłoszenia wraz z kwestionariuszem znajduje się w załaczniku

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie
Data utworzenia:2020-09-22
Data publikacji:2020-09-22
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Kawka
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:784