Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Koninie.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Delegatura w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.
  • akt założycielski,
  • statut