Jesteś tutaj: Start / Budżet

Budżet

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły z przeznaczeniem m.in. na:

  • wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  • składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę
  • bieżące opłaty za media,
  • bieżące remonty,
  • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
  • dokształcanie nauczycieli,
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich do bieżących napraw,
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej