Jesteś tutaj: Start / Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Szkoła zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:

  • nauczyciele,
  • pedagogów szkolnych,
  • bibliotekarz,
  • wychowawcy świetlicy szkolnej.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statut szkoły.