Pracownicy administracji i obsługi

W Szkole Podstawowej nr 7 w Koninie istnieją następujące stanowiska administracyjno-obsługowe:

  • sekretarz szkoły i spec ds. kadr;
  • główny księgowy;
  • specjalista płac;
  • Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych;
  • woźny-konserwator;
  • kucharka;
  • pomoc kuchenna;
  • sprzątaczka.